Stichting Schildpad Nieuwsbrief
Schildpadden zijn gevoeliger dan u denkt!
Juni 2001

 • De eerste schildpadden zullen op 27 juni naar Italie gaan vliegen. In de vroege ochtend wordt er gevlogen met een uit air-miles betaalde vlucht. Er zijn nog een beperkt aantal 'plaatsen' over voor deze eerste vlucht door Stichting Schildpad, dus wees er snel bij om je schildpadden met deze luchtbrug mee te laten gaan. Momenteel zitten de schildpadden in Eemnes bij tuincentrum de Bruin waar ze na aanmelding en een intake worden ingenomen. De vergoeding hiervoor bedraagt per schildpad.

 • De wap site van Stichting Schildpad is gelanceerd, hierin staan de laatste nieuwtjes over de Stichting en ook de route naar het opvangcentrum. De site is bereikbaar met uw mobiele telefoon via ons normale adres : http://www.schildpad.nl


  De wap site

 • National geographic heeft onlangs aan Stichting Schildpad schriftelijk laten weten dat wij voor onbepaalde tijd en gemiddeld 15 keer per week een gratis een 30 seconden durende commercial mogen gaan uitzenden. Langs deze weg willen wij Ivar enorm bedanken voor het aanbod. Wanneer wij de commercial klaar hebben zal deze door ons ook op het internet geplaatst worden.

 • Helemaal niet ziek

  Regelmatig krijgen wij te horen dat er nog steeds mensen zijn die de extreem lange nagels van de mannelijke roodwangschildpadden afknippen. Deze nagels behoren toe aan de mannetjes en zijn secundaire geslachtskenmerken, zij hebben deze nagels nodig om de vrouwtjes te kunnen imponeren en hebben deze nodig om houvast te krijgen tijdens de paring. Een ander veel voorkomende "kwaal" is het verlies van de beenplaten op de rug (het carapax), bij schildpadden uit het geslacht van de roodwangen. We kunnen hier duidelijk over zijn, de schildpad is niet ziek, maar groeit. Roodwangschildpadden verliezen deze beenplaten tijdens de groei een volkomen gezonde zaak. Trek deze platen nooit los, maar laat de natuur zijn werk doen, de dieren verliezen deze vanzelf. Haal ze wel snel uit het verblijf daar ze anders gemakkelijk de filterinstallatie kunnen verstoppen of zelfs kunnen beschadigen.

 • Stichting Schildpad start schildpaddenluchtbrug naar Italië

  Duizenden (Roodwang) schildpadden worden jaarlijks in Nederland voor opvang aangeboden, helaas bestaat er in Nederland (nog) geen adequate opvang. Veel van deze gedumpte dieren vinden we dan ook terug in onze sloten en vijvers en brengen ernstige schade toe aan de daar levende fauna en flora. Vooral de amfibieën fauna en jongen van watervogels moeten het ontgelden. Helaas blijft de handel in dit soort schildpadden ongemoeid, alleen op de Roodwangschildpad rust een Europees import verbod, deze is nu echter vervangen door Geelwangschildpadden, Zaagrugschildpadden en aanverwante soorten.

  Daarom hebben Stichting Schildpad en de International Foundation RANA, een internationale stichting voor studie en bescherming van Reptielen en Amfibieën in de NAtuur samen in Italië bij Carapax, RANA’s Europees centrum voor studie en behoud van Mediterrane schildpadden, een nieuw opvangcentrum voor Amerikaanse waterschildpadden aangelegd. Ook de Italiaanse overheid en andere Europese schildpadden organisaties participeren in dit project. Deze opvangstructuur draagt de naam “Louisiana Lake rescue facility”. Het is een artificieel aangelegde, gesloten en streng gecontroleerde “namaak” Louisiana habitat, van 5ha, dat zo dicht mogelijk de natuurlijke en klimatologische condities benadert. Het Louisiana Lake is hermetisch van de buitenwereld afgesloten en wordt door fulltime personeel verzorgd. Het project dient het belang van de dieren en heeft een didactische functie. De dieren zullen dit jaar met speciaal voor dit project door particulieren aan Stichting AAP gedoneerde airmiles naar Italië worden getransporteerd. Eerder werd reeds een deel van dit project onder de naam “Florida Lake” samen met Stichting AAP in 1999 aangelegd.

  De financiële bijdrage van het publiek is relatief laag omdat de kosten terplekke ook laag zijn. De verwarmingskosten ter plekke, gewoonlijk de hoogste post, zijn nihil, aangezien de dieren in thermaal water leven dat met 26 °C uit de onderste grondlagen komt. De bijdrage is zo berekend dat Carapax de marge van 15% krijgt ter investering in Europa’s grootste centrum voor het behoud van de Europese moerasschildpad, Emys orbicularis, die ter plekke in alle verschillende ondersoorten en ecotypes gekweekt wordt (ca. 250 jongen per jaar) onder meer in opdracht van de Italiaanse overheid. Alle Emys zijn genetisch gescreend.

  Wat betreft de voortplanting van de roodwangschildpadden, is het tijdens het legseizoen dermate droog (Middellandse zeeklimaat) dat de eventueel gelegde eieren niet uitkomen, daarbij worden er regelmatig controles uitgevoerd op mogelijke legplaatsen om de eieren te verwijderen en daarna te vernietigen. Ook is de kans op ontsnappen, zelfs van een enkel exemplaar, uitgesloten door een hoge aarden wal (die ijsvogels, de oeverzwaluw en bijeneters als broedgasten aantrekt), daarbij een dubbele omheining van verzinkt gaas en strikte dagelijkse controles van het aldaar werkzame personeel.

  Al met al leven de schildpadden bij Carapax in een zeer goed geoutilleerd centrum, dat aan de strengste normen voldoet. En hebben de schildpadden het beste vooruitzicht om in deze zo natuurlijk mogelijke omgeving oud te worden.

 • Uit onze winkel

  Land- en zeeschildpadden
  Auteur: Lehrer
  127 bladzijden
  Meer dan 150 prachtige kleuren foto's
  Waardering :

 • Overal verwonderen mensen zich over het ingewikkelde levensproces dat zich onder het schild van de schildpad afspeelt. In Land- en Zeeschildpadden krijgt u door schitterende foto's en een levendige, gemakkelijk te begrijpen tekst inzicht in de lichaamsbouw en de eigenschappen van de dieren die tot de orde Chelonia behoren. Dit boek neemt u mee op reis en toont u allerlei schildpadden, van de bekendste tot de bijzonderste, van de reuzenschildpad van de Galapagoseilanden tot de Arrauschildpad, die tegenwoordig op de lijst van bedreigde diersoorten staat.