ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STICHTING SCHILDPAD

Verpakkingskosten:
Bij alle bestellingen zijn wij genoodzaakt 2.25 Euro verpakkingskosten per artikel in rekening te brengen, met een maximum van 11.25 Euro per bestelling.

Ontvangst bevestiging:
Alle bestelling boven de 50 euro worden verstuurd met ontvangst bevestiging. U betaald alleen de portokosten. Tekent u niet voor ontvangst dan wordt het door u betaalde bedrag teruggestort met aftrek van verpakkings- en portokosten.

Betalings methoden :

  Betaling door overmaken van het orderbedrag:
  kosten : 0.00 Euro
  Op onze bankrekening: 43.11.52.276 t.n.v. Stichting Schildpad te Huizen, o.v.v. het order nummer en uw adres gegevens. Zodra uw betaling binnen is, beginnen wij met leveren.

  Bank / Eurocheque:
  Kosten : n.v.t.
  De eurocheque is per 1-1-2002 niet meer geldig en verdwenen bij invoering van de Euro als wettig betaalmiddel

  Onder rembours:
  Kosten : Euro 5.25
  Uw bestelling wordt per P.T.T. onder rembours afgeleverd. U betaalt aan de postbode het totale bedrag van uw bestelling en extra (zie portokosten) een bijdrage voor de rembourskosten van Euro 5.25

  Betaling met creditcard:
  Betalen met creditcard is niet mogelijk

  Contante betaling:
  Contante betaling is niet mogelijk. Verstuur nooit contant geld!!!!!

Foutieve betalingen:
Indien u bij uw betaling geen adres gegevens of order nummer van uw bestelling heeft geplaatst zijn wij genoodzaakt het bedrag per omgaande op uw rekening terug te storten. Cheques worden geretourneerd op onze kosten. Niet correcte, te lage, betalingen worden teruggestort o.v.v. "foutief bedrag".

Gegevensbeheer en privacy:
Alle door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens worden onder geen beding verkocht of overgedragen aan derden. Ook gebruikt Stichting Schildpad uw gegevens niet voor haar eigen mailing activiteiten. De volgende gegevens hebben wij nodig voor de bestelling :
Voornaam, Initialen, Achternaam,
Adres, Postcode, Plaatsnaam, Land,
Email Adres, Telefoon (of Email adres of telefoon is verplicht)
.
Na het vervallen van het reclamatie termijn worden uw gegevens binnen 30 dagen vernietigd.

Ontbinding
Na ontvangst van het product heeft u een periode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de koop te ontbinden en het product te retourneren. Daarbij draagt u zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van de "niet goed-geld terug" regeling. Stichting Schildpad zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.

Levering
Binnen 14 dagen zullen de goederen aan u geleverd worden. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook overschreden wordt, zullen wij u daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na de kennisgeving aan u terugbetaald.
Indien u ten gevolge van de overschrijding van de leverdatum aantoonbare schade lijdt, zullen wij deze schade vergoeden.

Garantie
Wij zorgen ervoor dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Stichting Schildpad betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen 30 dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten. U kunt ons verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende.
Alle retourbetalingen vinden zo snel mogelijk plaats en in ieder geval binnen 14 dagen nadat U de klacht kenbaar heeft gemaakt bij Stichting Schildpad. Er wordt van u verwacht om binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Stichting Schildpad. U zult de ontvangen producten direct na melding en op onze kosten terugzenden.

Verkeerd product besteld
Heeft u onverhoopt het verkeerde product besteld, laat ons dit dan binnen 48 uur na bestelling weten door contact met ons op te nemen. Deze contactgegevens staan onderaan de pagina.

Factuur
Wij sturen met de gelverde producten ook gelijk het factuur mee. Eventuele administratieve fouten worden zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 14 dagen na melding daarvan, gecorrigeerd.

Klachten- en geschillenprocedure:
Als u een klacht of vragen heeft kunt u ons per Email, fax, telefoon of post. Bij een geschil bestaat de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond. Hier een link naar Consumentenbond gegevens

Een klacht komt bij ons binnen op het secretariaat, waarna deze binnen maximaal 2 werkdagen in behandeling wordt genomen.

Wijze van bestellen:
Alleen via de homepage van Stichting Schildpad is het mogelijk artikelen over schildpadden van de Stichting aan te schaffen. Telefonische, fax of schriftelijke aanvragen worden mét opgaaf van reden geweigerd.

Wijziging van uw gegevens:
Mochten uw gegevens niet correct zijn, of veranderen deze binnen de bestelperiode. Dan moet u contact met ons opnemen via Email, fax of per telefoon. Deze gegevens staan onderaan deze pagina.

Klantenservice en het adres van de winkel:
(Niet voor opvang van schildpadden en er is geen fysieke winkel aanwezig.)
Stichting Schildpad Winkel
Contact : Contact formulier
Fax : 084-2219374 (24 uur per dag)


© 2002 Stichting Schildpad
Terug naar boven

Ga naar de homepage